Tytuł Ogłoszenia:

Świadectwa Energetyczne Budynków

Dodano: 2013-07-28 17:27:03

Kontakt:

Firma

665079169

Strona www

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali (certyfikaty energetyczne):
- mieszkalnych,
- handlowo-usługowych,
- użyteczności publicznej

Dodatkowo firma oferuje:
Pomiary kamerą termowizyjną budynków, instalacji, urządzeń i maszyn - lokalizacja strat ciepła lub przegrzań.
Lokalizację wycieków z instalacji wodnych i c.o.
Badania szczelności powietrznej budynków, mieszkań, obiektów.
Badania i obliczenia krotności wymian powietrza.
Inspekcję video miejsc trudno dostępnych.


Tel. 665 079 169

Firma

  Główne zdjecie: