Tytuł Ogłoszenia:

Testy szczelności budynków – Lokalizacja przewiewów

Dodano: 2013-07-28 17:27:09

Kontakt:

Firma

665079169

Strona www

Badania szczelności powietrznej budynków, mieszkań, obiektów.
Badania i obliczenia krotności wymian powietrza.
Badania dotyczą także nowo budowanych energooszczędnych i pasywnych domów jednorodzinnych.

Dodatkowo firma oferuje:
Pomiary kamerą termowizyjną budynków, instalacji, urządzeń i maszyn - lokalizacja strat ciepła lub przegrzań.
Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali (certyfikaty energetyczne):
Lokalizację wycieków z instalacji wodnych i c.o.

www.blowerdoor.com.pl

Tel. 665 079 169

Firma

  Główne zdjecie: